FYSIOTERAPEUT

Eric Ringdahl
 
Caresse Mariano
FYSIOTERAPEUT

Caresse Mariano er offentlig godkjent fysioterapeut og har erfaring fra sykehus, kommunehelsetjeneste, og privat institutt.

Medlem av Norsk Fysioterapeutforbund.