top of page

FYSIOTERAPEUT

Eric Ringdahl
 
Caresse Mariano
FYSIOTERAPEUT

Caresse Mariano er offentlig godkjent fysioterapeut og har erfaring fra sykehus, kommunehelsetjeneste, og privat institutt.

Medlem av Norsk Fysioterapeutforbund.

bottom of page